English | בית         
קוקה-קולה  
יקבי רמת הגולן  
מיכלית  
קירור ישיר  
  שיפוץ בוחש לתעשיית הקוסמטיקה   חדשות
שיפוץ בוחש לתעשיית הקוסמטיקה
בוחש מסוג דיסק במיכל של חברת Objet
מיכל של "רגב" הותקן בטמפו
מיכל קירור ישיר הגדול במזרח התיכון

 

שיפוץ בוחש לתעשיית הקוסמטיקה