English | בית         
קוקה-קולה  
יקבי רמת הגולן  
מיכלית  
קירור ישיר  
  מיכל קירור ישיר הגדול במזרח התיכון   חדשות
שיפוץ בוחש לתעשיית הקוסמטיקה
בוחש מסוג דיסק במיכל של חברת Objet
מיכל של "רגב" הותקן בטמפו
מיכל קירור ישיר הגדול במזרח התיכון

חברת רגב תעשיות נירוסטה בע"מ ייצרה את מיכל הקירור הישיר הגדול ביותר במזרח התיכון.

 

המיכל בנפח 44,000 ליטר אשר נבנה עבור רפת נען שובל, כולל 7 יחידות קירור.