English | בית         
קוקה-קולה  
יקבי רמת הגולן  
מיכלית  
קירור ישיר  
  מיכל של "רגב" הותקן בטמפו   חדשות
שיפוץ בוחש לתעשיית הקוסמטיקה
בוחש מסוג דיסק במיכל של חברת Objet
מיכל של "רגב" הותקן בטמפו
מיכל קירור ישיר הגדול במזרח התיכון
מיכל סילו מנירוסטה, המיועד לאכסון סוכר נוזלי, בנפח של 120,000 ליטר, הותקן בחברת "טמפו".