4 מיכלים בנפח 500 ליטר לתעשיים הפארמצבטיקה
4 מיכלים בנפח 500 ליטר לתעשיים הפארמצבטיקה
סרוגו
דר' פישר
אגיס - פריגו
S&A
S&A