אמבטית חימום עבור פז שמנים
מיכל משקע עבור גלעם
מיכל לחץ- בתי זיקוק לנפט
מיכלים ליצוא - פרוייקט 10 מיכלים בנפח 52,000 ליטר כל אחד
מיכלי ליצוא - בהמכלה
מיכל לחץ 60,000 ליטר עבור עמגל
מיכל עבור עלבד